Mega Bite Jigs

24oz Goliath Mega Bite Jigs

14oz Mega Bite Jigs

6oz Max Shad Swim Baits Jigs

4oz Super Lure Swim Bait Jigs

3oz Max Shad Swim Bait Jigs